Die wetStaat en wet

Die konsep van kiesreg en die kiesstelsel van die Russiese Federasie

Vandag is kiesreg een van die belangrikste regte van burgers, bevestig deur die Grondwet van die Russiese Federasie. Dit is die basis van 'n demokratiese vrye samelewing, wat deur sy eie wil die staat kan beïnvloed.

Die kern van die verskynsel

Die moderne konsep van Rusland se kieswet en kiesstelsel is in 1994 geformuleer in die wet "Op basiese waarborge van kiesregte van burgers van die Russiese Federasie". Hierdie dokument is tydgegee. Hy het al die daaropvolgende rigting van die ontwikkeling van die Russiese verkiesingsstelsel tot vandag toe bepaal.

Die konsep van kiesreg en die kiesstelsel is in die middel van die 1990's gelê. Terselfdertyd is verkiesings van 'n nuwe soort (die Staatsduma van die tweede konvokasie en die president van die land) vir die eerste keer gehou. Die stalwerk van die parlement het begin. In 1995-1996 jaar. In baie streke van Rusland was daar vir die eerste keer algemene verkiesings van burgemeesters, hoofde van munisipaliteite, goewerneurs, ens.

Danksy die federale wetgewing het demokratiese beginsels van organisatoriese ondersteuning vir verkiesings werklikheid geword - openheid, publisiteit, deursigtigheid van alle verwante aksies en prosedures. Die konsep van Rusland se kieswet en verkiesingsstelsel sluit in 'n stelsel van verkiesingskommissies. Hulle kan nie-standaard en komplekse take effektief oplos met betrekking tot die voorbereiding en uitvoering van demokratiese, mededingende verkiesings. Die kommissie is 'n goed gevestigde instrument vir die uitoefening van die kiesregte van die inwoners van die Russiese Federasie.

Verkiesingswetgewing

In 1995 is aansienlike werk gedoen om nuwe wetgewing op te stel oor die verkiesing van parlementsafgevaardigdes. Sedertdien is daar verskeie regstellings aangebring, maar die essensie daarvan bly dieselfde. Hoe lyk die stemreg in hierdie area? Die konsep, beginsels, stelsel is aanvaar deur Westerse demokrasieë ten spyte van die vorige kommunistiese stelsel. Alhoewel die Sowjet-stelsel ekstern al die eienskappe van demokrasie besit, was dit in werklikheid 'n skerm wat 'n enkele party toegelaat het om 'n beleid wat uit die Politburo afgekap is, sonder probleme te voer.

Die nuwe konsep van kiesreg en die kiesstelsel het die reg van burgers bepaal om hul eie vrye keuse van 'n verteenwoordiger in die parlement te maak. Die multi-party stelsel wat na die ineenstorting van die totalitêre regime van die CPSU na vore gekom het, is bevestig. Terselfdertyd is 'n 5% -versperring vir die federale parlement ingestel. Die partytjie wat in die staatsdam wou kom, moes die nodige aantal stemme hiervoor afhaal.

In totaal was daar 450 afgevaardigdes in die nuwe parlement. In die komende verkiesings in 2016 sal die helfte van die mense se afgevaardigdes deur partylyste bepaal word. Nog 'n deel van die afgevaardigdes word verkies in eenmandaat-kiesafdelings. Die gebied van Rusland bestaan uit 225 sulke territoriale entiteite. So in die staatsauma is nie net party nie, maar ook streeksbelange verteenwoordig.

Publieke reg

Die moderne konsep van die kiesstelsel en die kieswet van die Russiese Federasie bestaan in twee dimensies: politiek-wetlik en formeel-reg. Wat is hul verskil? In die formele sin is die Russiese kieswet die kodifikasie van wettig erkende waarborge en die voorwaardes vir die opkoms van politieke vryheid van burgers. Die betekenis daarvan is groot: dit maak sekerheid in die verhouding tussen die bevolking van die land en die staat. Die kieswet bepaal die grense van regeringsinmenging in die lewe van die samelewing. Terselfdertyd beskerm wette die staat teen kriminele oortredings van gewone burgers wat nie wettige gereedskap in politieke stryd wil gebruik nie.

Die konsep van verkiesings, kiesreg en kiesstelsel uit politieke en regsverteenwoordiging is die volgende: dit is die katalogus van verpligtinge van regte wat verpligtend is vir die vakke wat by die verkiesingsproses betrokke is tydens sy organisasie en optrede. Sonder hierdie verskynsels is dit onmoontlik om die moderne demokrasie te verbeel. Daarom is dit vir die wettige kontinuïteit van mag belangrik om in die wetgewing die konsep van die kieswet en die kiesstelsel van die Russiese Federasie aan te dui. Sluit dit in om aksies te organiseer en verkiesings te hou? So dit is omdat dit deur hulle is dat die mag oorgedra en verwerf word.

Die kiesreg is ook 'n tak van die publiekreg. Dit is direk verwant aan politieke aktiwiteite. Maar die verkiesing raak slegs 'n klein deel daarvan in verband met verkiesings. Daar is ander aspekte waarvan die kern in die Grondwet beskryf word.

Soorte kiesreg

In die regswetenskap word die wet verdeel in objektiewe en subjektiewe. Hierdie afdeling strek na al sy tipes. Die verhouding tussen subjektiewe en objektiewe verkiesing is die verhouding tussen die inhoud en vorm van openbare politieke reg. Hulle is nou verwant.

Objektiewe stemreg is die bron van subjektiewe stemreg. Dit bestaan uit verskeie wetlike norme wat die verantwoordelikhede en verantwoordelikhede van verkiesingsdeelnemers in elke stadium bepaal. Subjektiewe verkiesing is op sigself die reg van 'n burger om aan die verkiesingsproses deel te neem. Vir hom is daar beperkings - die ouderdomskriterium en die kwalifikasie van burgerskap. Alhoewel die stemreg in Rusland ook in die Sowjet-era was, was die verkiesings baie anders as die huidige model en het min gemeen met die verkiesingsproses van vandag.

Vertroue van burgers

Vandag word die konsep, stelsel, bronne van die kiesreg bepaal deur die wetlike norme wat in die wetgewing vasgestel word. Dit reguleer politieke verkiesings, wat op sy beurt 'n wettige mag vorm. Daarom is die feit van die burgers se vertroue uiters belangrik in hierdie regsgebied. Sonder die inwoners se vertroue in die korrektheid van die stelsel, kan daar nie 'n gevestigde politieke en demokratiese kultuur wees nie. Die korrelasie tussen die begrippe "kiesreg", "kiesstelsel" en ander wetlike bepalings bly betekenisloos as die samelewing nie 'n burgerlike selfbewustheid het nie. Demokratiese instrumente werk slegs in lande waar mense hulself as 'n bron van mag beskou.

Sedert die ineenstorting van die USSR in Rusland het 'n nuwe politieke kultuur ontstaan en ontwikkel, wat ontwerp is om inwoners van die land se vertroue in hul eie politieke betekenis te gee. Dit word op verskillende maniere gedoen: deur die opvoeding van jonger geslagte, sowel as nuwe verkiesings, referendums, voorlopige partye.

Russiese realiteite

Ten einde die samelewing in staat te stel om 'n nuwe blik op die Russiese staatskap te neem, moes hy 'n hele era van krisisontwikkeling deurloop. Dit sluit in die afstanddoening van die kommunistiese erfenis, sowel as die konfrontasie tussen die staatshoof en die parlement in 1993. In daardie konflik het die belange van die uitvoerende en wetgewende takke van mag gebots. Uiteindelik het alles geëindig in bloedvergieting in Moskou en die beroemde skote van televisie-nuus met die bombardering van die Wit Huis. Maar dit was juis ná die Oktober-gebeure dat die land daarin geslaag het om 'n nuwe Grondwet aan te neem waarin die norme van kieswet ingestel is. Burgers het die reg gehad om hul houding teenoor die belangrikste dokument van die land uit te druk in 'n algemene referendum, wat op sigself 'n belangrike teken van politieke vooruitgang in die Russiese Federasie geword het.

Die konsep kiesreg en die kiesstelsel van die Russiese Federasie het saam met ander belangrike eienskappe van die nuwe staatskap verskyn. Eerstens is die verdeling van magte en verantwoordelikheid vir hul besluite aan die inwoners van die land vasgelê. Vandag het die kiesreg en die verkiesingsproses 'n belangrike funksie. Hulle maak die aard van krag, sy sosiale dinamika, visueel vas. Dit is op die stand van die kieswet in die land dat 'n mens die werklike en nie die verklaarde aard van mag kan bepaal nie. Dit is 'n aanduiding van die toestand van die staatsinstellings, norme, waardes en wettige bewustheid van die samelewing.

Die dubbele natuur

Daar is twee belangrike eienskappe wat die kiesreg opsom. Die konsep, beginsels, stelsel van hierdie verskynsel toon of daar 'n wettige instrument vir die vervanging van krag bestaan. Gereelde rotasie in die staatsapparaat was nog altyd en sal die belangrikste kenmerk van demokrasie wees. En slegs effektief werkende kiesreg kan dit deurlopend verskaf.

Nog 'n belangrike kenmerk is die baie bronne van demokrasie. Verkiesingstegnologieë en hul wysigings is nodig om uiteenlopende dele van openbare soewereiniteit te versamel en aan verkose verteenwoordigers te delegeer. Die magdraer is elke burger. Algeheel kan die inwoners van die land die soewereiniteit versprei wat hulle tussen hulle uitverkorenes voorsien. So is die politieke publiekregtelike korporasie van mag gebore (en dan word dit vervang).

Die kieswet (konsep, beginsels, stelsel, bronne is die voorwerp van ons artikel) reguleer die gebruik van belangrike hulpbronne. Dit is die tyd om in krag te bly, die metodes van sy gebruik en begiftiging in 'n groot en diverse openbare ruimte. Die aard van die kiesreg is tweeledig. Aan die een kant is dit nodig vir die normale reproduksie van elektiewe uitvoerende en wetgewende maginstellings. Aan die ander kant moet dit self die staat beskerm, byvoorbeeld, van eise aan sy monopolie oor die gebruik van kraginstellings deur verskeie etnokonfessionele, politieke en burokratiese groepe.

Selektiewe tegnologie

Verkiesingstegnologieë speel 'n uiters belangrike rol in die verandering van die stelsel van verhoudings binne die mag en demokratiese oorgang na moderne staatsvorme. Wat is dit? Dit sluit in die prosedures en reëls om 'n stelsel wat verantwoordelik is vir die burgers van mag te bou, wat standaard die beginsel van periodieke rotasie en rotasie gelê het.

Die belangrikste elemente van die meganisme vir die opkoms van demokrasie is die instellings wat die organisasie en uitvoering van verkiesings en referenda verseker. Hul belangrikheid is moeilik om te oorskat. Keuse-demokrasie is die belangrikste skakel in die proses van die hervorming van eenparty-mag. Dit stel die sosiale, wetlike en politieke voorwaardes vir die oorgang van die administratiewe magsmag tot 'n oop, selfregerende, mededingende en vrywillige alternatief vir die burgers.

Die Kieswet en die Grondwet

Die grondwet van die Russiese Federasie bly die belangrikste dokument vir alles wat verband hou met die verkiesing. Dit is te danke aan haar dat daar gratis referendums en verkiesings in die land is. Hierdie dokument het ook nuwe terme in die leksikon ingevoer. Danksy die Grondwet het die konsep van "kieskorps" in Russies verskyn.

Dit is 'n fundamentele verskynsel. Die struktuur van die kieskorps sluit die stemreg in ('n kombinasie van kiesregte en burgerregte), wetgewing (regsbronne). Hierdie gereedskap is nodig vir ernstige veranderinge in die land. Daarbenewens is die stryd vir hierdie of daardie kiesstelsel en die kiesreg een van die voorste motiewe van staatsaktiwiteit.

Danksy die Grondwet het 'n onvoorspelbare proses begin en bly dit met die eerste oogopslag voort. Die samelewing skei van die staat af en word 'n volwaardige onderwerp van politieke verhoudings, 'n ware deelnemer aan die politieke proses, die enjin van die transformasie en evolusie van maginstellings.

Na die aanvaarding van die Grondwet het belangrike veranderinge plaasgevind. Nou moet elke politieke regime wat aan bewind gekom het, rekening hou met demokratiese verkiesingsvoorwaardes, veral as dit sy eie mag wil bewaar. Enige alternatief vir die grondwetlike bevel sal lei tot die disintegrasie van demokratiese instellings. Slegs volgens die grondwet van die land is daar 'n wettige reproduksie van die staat, rotasie, oordrag en hergroepering van uitvoerende en wetgewende funksies binne verskillende belangegroepe en -magte. Dus, sonder die Grondwet vandag, sou die idee van kiesreg en die kiesstelsel irrelevant wees. Hul verhouding kan slegs verander op maniere wat deur die basiese wet van die land toegelaat word.

Demokratiese verkiesings was die enigste manier om ontslae te raak van die geheimhouding en ander tekens van 'n totalitêre samelewing wat tipies van die Sowjet-era is. Vir die eerste keer na 'n lang stilte in die 90's kon mense hul belange openlik verklaar. Praktyk het getoon dat hulle baie verskil van die werklikheid wat die Sowjet-regering aangebied het.

Die toekoms van die verkiesing

Alhoewel die konsep van kiesreg en die kiesstelsel in ons land nie meer as twintig jaar verander het nie, bly sommige kenmerke van die verkiesingsproses steeds verander. Russiese demokrasie is relatief jonk. Dit is steeds op soek na 'n aanvaarbare konsep van die kiesstelsel en kiesreg. Sowel as die oorgangsproses vind die politieke en wetlike hervorming in die Russiese Federasie plaas in 'n parallel en gelyktydige soeke na 'n nuwe struktuur van staatsmag.

In wetlike konstruksie word twee aspekte gekombineer: rasionaal-burokratiese en sosio-politieke. Terselfdertyd word die stelsel van openbare owerheid verbeter en word die regime van sy stabiliteit, kontinuïteit en kontinuïteit gehandhaaf. In Rusland, wat in 'n oorgangsfase van die ontwikkeling is, vertrou baie mense steeds nie verteenwoordigende demokrasie nie. Deel van die samelewing probeer om weg te bly van die staat, sonder om verkiesings by te woon.

Om hierdie logika van wedersydse vervreemding en wantroue te oorkom, is nodig om die Russiese demokrasie selfs doeltreffender te maak. Die konsep van die kiesstelsel en kiesregte vir baie burgers is onduidelik, en nie aan verkiesings deelneem nie, maak hulle hulle minder wettig, aangesien laasgenoemde dus nie die hele menings van die samelewing verteenwoordig nie. Dit is 'n probleem vir enige jong demokrasie. Deelname aan verkiesings is nodig vir die burgers vir hul politieke selfbevestiging en bewustheid van die belangrikheid van hul eie besluite vir die lewe van die land. By die werf word 'n burger 'n onderwerp van staatsmag.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.