Die wetStaat en wet

Funksies van plaaslike selfregering

Funksies van plaaslike selfregeringsliggame word in kategorieë verdeel in ooreenstemming met die take wat opgelos word binne die raamwerk van munisipale aktiwiteite, magte en met inagneming van die rol van hierdie tak in die organisasie en implementering van die demokrasie as geheel. Onder die hooftake van die munisipale owerheid moet daar kennis geneem word:

1. Verseker die deelname van burgers in die oplossing van munisipale kwessies. In die kader van hierdie funksie van plaaslike selfbestuur in die Russiese Federasie word regswaarborge vir die deelname van die burgers aan die implementering van relevante aktiwiteite gevestig, beide direk en deur verkiesings. Op grond van die aangenome en huidige wetgewing, is die bevolking geregtig om deel te neem aan byeenkomste, referendums, verkiesings, ander vorme van uitdrukking van wil. Burgers is geregtig om verkies te word tot territoriale owerhede. In die kader van hierdie funksie van plaaslike selfregering het burgers die geleentheid om aansoek te doen by munisipale kantore, amptenare oor kwessies rakende die plaaslike lewe, om objektiewe en volledige inligting oor die aktiwiteite van hierdie missies te ontvang. En ook kennis maak met materiale, dokumente wat die vryheid en regte van burgers direk beïnvloed. Die wet waarborg die beskerming van die regte en vryhede van die bevolking.

2. Die funksies van plaaslike regering maak voorsiening vir die bestuur van munisipale eiendom , sowel as finansiële middele. Volgens die wet het munisipale entiteite hul eie begroting en eie eiendom. Met betrekking tot eiendom en finansies word die wet deur die bevolking uitgeoefen deur territoriale regeringsliggame en (in gevalle wat deur die wet bepaal word). Op grond van wettige gronde kan munisipale kantore verskeie voorwerpe wat as munisipale eiendom geklassifiseer word, vir tydelike gebruik aan die bevolking of regspersone oordra, ooreenkomstig die gevestigde prosedure vervreem, uitleen, ander transaksies maak. Binne die raamwerk van die bestuursfunksie van plaaslike selfregering word ooreenkomste en kontrakte vir die gebruik van fasiliteite gevestig. Die implementering van hierdie en ander magte moet uitgevoer word ter wille van territoriale onderwys, die behoeftes daarvan dien. Dit word hoofsaaklik verskaf deur die aktiwiteite van munisipale liggame wat deur die bevolking gekies word.

3. Die funksies van plaaslike selfregering maak voorsiening vir die ontwikkeling van die grondgebied van die hele munisipale vorming as geheel. Munisipale regulering van die wet sluit in kwessies rakende geïntegreerde ontwikkeling, wat op sy beurt daarop gemik is om die doeltreffendheid van ekonomiese aktiwiteite, die oplossing van maatskaplike, kulturele, omgewingsprobleme te verbeter. Plaaslike selfregering handel ook oor die rasionele gebruik van natuurlike, arbeid en ander hulpbronne van die gebied, die vorming van optimale omstandighede vir ontspanning en die lewe van burgers in die algemeen.

4. Onder die funksies van die munisipale owerheid is dit nodig om kennis te neem van die voorsiening om die bestaande behoeftes van die bevolking in die dienste van gemeenskaplike, sosiale, kulturele en ander aard te ontmoet. Hierdie take word uitgevoer deur die vorming, inhoud en ontwikkeling van relevante munisipale ondernemings, organisasies, dienste, instellings.

5. Die funksies van plaaslike selfregering sluit in om die beskerming van orde te verseker, sowel as die regte en belange van die munisipale owerhede self te beskerm. Beskerming van orde word uitgevoer deur die vorming van toepaslike liggame met spesiale magte. Die beskerming van belange en regte word uitgevoer deur vakbonde en verenigings van munisipale formasies.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.