WetStaat en die reg

Art. 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie. Gronde vir die beëindiging van die verrigtinge

In Art. определены основания прекращения производства по делу. 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie (soos gewysig) word gedefinieer gronde vir die beëindiging van die verrigtinge. Analise van die data toon dat hierdie bepaling die gesag bevoeg vir die oorweging van ekonomiese geskille, dikwels genoeg word gebruik. Intussen het daar 'n aantal van nuanses te gedetailleerde oorweging, omdat hulle veroorsaak dat sommige probleme in die praktyk.

gemeenskaplike grond

Hulle is geïnstalleer in ure. 1 eetlepel. . 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie. Arbitrasie ophou produksie wanneer die volgende omstandighede:

  1. Die saak kan nie oorweeg word nie in hierdie geval.
  2. Daar is 'n geregtelike daad op die basis van die geding tussen dieselfde vakke oor dieselfde onderwerp arbitrasie liggaam van die wet of bevoegde instansie van 'n vreemde land aangeneem en van krag geword. Die uitsonderings is gevalle waar die handhawing van die buitelandse hof het geweier.
  3. Daar is 'n besluit van die arbitrale tribunaal, oor dieselfde onderwerp, die konflik tussen dieselfde partye en op dieselfde gronde aanvaar. Die uitsondering is 'n situasie waar die arbitrale tribunaal ontken IL om 'n besluit of gekanselleer af te dwing.
  4. Die eiser geweier van die vereistes, en die weiering aangeneem gesag.
  5. Regspersoon, om op te tree in die geval as een van die partye, is uitgeskakel.
  6. 'N Burger is 'n party by die geskil, het gesterf, en die wet nie toelaat dat in die geval van opvolging.
  7. Teenwoordigheid van 'n basis soos omskryf in artikel 194 (deel 7) Kode.

In ure. 2 eetlepels. установлено, что производство по делу прекращается при утверждении мирового соглашения. 150 APC RF vasgestel dat die verrigtinge beëindig met die goedkeuring van die skikkingsooreenkoms. en ander omstandighede kan voorsien in die wetgewing.

Art. 150 APC kommentaar

Die saak kan nie oorweeg word nie in die hof op 'n aantal van gronde. In die besonder, p. 1 eetlepel. применяется в том случае, если спор неподведомственен данному органу. 150 die APC gebruik in die geval waar die dispuut van jurisdiksie hierdie liggaam. Byvoorbeeld, moet die produksie van die erkenning van 'n regering om nie betrokke grondwetlike bepalings gestaak word, aangesien dit geadministreer word deur die COP. Die geskil oor die erkenning van die huurooreenkoms vir grond vir landbou ongeldig op 'n territoriale konflik tussen die twee streke, wat ontstaan het in verband met die aanneming van dade op die grens veranderinge. Die saak is opgelos in ooreenstemming met Art. 67 (deel 3), cop. "A", die eerste deel van Art. 102 van die Grondwet.

uitsonderings

Produksie stop nie, en die hof aanvaar die aansoek vir 'n geval waar 'n buitelandse entiteit, as 'n internasionale verdrag, wat prioriteit moet binnelandse wetgewing voorsiening dat jurisdiksie te vestig sluit. In die besonder, die kuns. была применена к спору, в основе которого лежали отношения, связанные с международной перевозкой грузов. 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie (as laaste gewysig) is toegepas om die geskil, wat gebaseer is op die verhoudings wat verband hou met die internasionale vervoer van goedere. As gevolg hiervan, is hulle onderhewig aan die Konvensie van Genève van 1956/05/19, die

Die reg om te appelleer

Binne die raamwerk van die toepassing van Art. показывает, что решение о прекращении производства принимается зачастую после выяснения наличия у заявителя юридической возможности подать иск, а у ответчика – соответствующего иммунитета. 150 APC RF regspraak toon dat die besluit om die proses sal dikwels beëindig nadat hulle dat die aansoeker 'n wettige geleentheid om 'n eis in te dien, en die verweerder - 'n toepaslike immuniteit. Om hierdie gevalle sluit die volgende. Volgens die bepalings van Artikel 52 van die Kode, die beroep op arbitrasie gestuur aan die aanklaer van die streek of sy adjunk. Net so, die reg om te besit en verwante amptenare. Dit kan die Distrik Prokureur en sy adjunk toepassing van die arbitrasie wat verband hou met 'n uitdaging die besluit van die beheerliggaam van die regspersoon te bring om administratiewe verantwoordelikheid nie bepaal. Gevolglik moet die produksie van so 'n aansoek word van die hand gewys.

belasting geskille

In verband met die definisie in die huidige artikel. 11 belasting-kode, die definisie van 'n buitelandse entiteit en terselfdertyd dek die regspersoon direk na homself en sy geaffilieerde maatskappye, geskep op die grondgebied van Rusland, die laaste erken as belastingbetalers. Hulle is, volgens die artikel. 19 belasting-kode, kan die verpligting om die ooreenstemmende bedrag in die begroting, sowel as die verantwoordelikheid vir oortredings in die gevalle in Art gestipuleer betaal word toegeken. 16. As belastingbetalers, hierdie entiteite, in ooreenstemming met Art. 137 belasting-kode, die reg om die besluit van beheer gevalle 'n beroep nie-normatiewe aard, onaktiwiteit / optrede van werknemers, indien, na hul mening, dat hul belange geskend. Gevolglik kan die produksie van sulke gevalle nie beëindig word op grond van Art. . 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie. Op sy beurt is, kan die belasting owerhede beroep op die koper en verkoper te inisieer met die vereiste om ongeldig die kontrak tussen hulle gesluit is, en versamel die inkomste aan die staat as gevolg van die onwettige terugbetaling van belasting betaal in die begroting beloop. In hierdie geval ook Art. применяться не может. 150 APC kan nie toegepas word.

saak van dispuut

Wetlike aanslag van onaktiwiteit / persoon aksie kan uit by die verhoor van die saak met ander omstandighede nie gedra, saam, wat noodsaaklik is vir sy toestemming, maar deur jouself. In die besonder, as 'n individuele entrepreneur hof toe gaan met 'n eis om sy gewete outeur erken volgens die reëls tot stigting van die feit dat hy 'n wettige waarde, die produksie sal uitgefaseer word in ooreenstemming met die beskou norm.

uitdagende dade

Moenie die artikel nie gebruik in die erkenning van 'n wettige instrument ongeldig bloot op grond van die feit dat hulle hul krag verloor. Beëindiging van Art. осуществляется в данном случае только после установления, что оспариваемый акт, отмененный или с истекшим сроком действия, не нарушил законных интересов и прав заявителя. 150 APC RF uit in hierdie geval slegs nadat vasgestel dat die uitgedaag daad, gekanselleer of verstryk het, het nie die regte en belange van die aansoeker in stryd gedra. Selfs al is die normatiewe daad onderhewig aan die bekendmaking, is nie bekend gemaak, maar deur belanghebbendes beskou as mense wat die krag, het aanleiding gegee tot regsgevolge en is 'n beroep, moet die aansoek om nietigverklaring oorweeg word op sy eie meriete. Sluiting van die Hof moet teenwoordig wees in die dictum van die besluit wees. Die gestelde vereistes moet ongeag die einde van die tydperk van nie-normatiewe daad, die feit van die kommissie van amptenare van prosedures wat gerig is op die bevrediging van eise die eiser se oorweeg word. As in die loop van verrigtinge met betrekking tot die erkenning van so 'n dokument nietig, is dit bepaal dat dit normatief, produksie staak op die reëls van Art. , если его обжалование не предусматривается федеральным законодательством. 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie, indien die appèl nie verskaf word deur die federale wetgewing. Die definisie moet aandui die redes waarvoor die gemagtigde gesag om 'n gepaste gevolgtrekking gekom.

identiteit eise

II. 2 eetlepels. устанавливает возможность прекращения производства исключительно в тех случаях, когда право на защиту было ранее реализовано в состоявшемся процессе в соответствии с принципами равноправия и состязательности участников. 150 Arbitrazh Prosedure Kode stel die moontlikheid van staking van produksie slegs in daardie gevalle waar die reg om die verdediging was voorheen in die proses gehou in ooreenstemming met die beginsels van gelykheid en die kompetisie deelnemers geïmplementeer. Hierdie bepaling is gemik op die voorkoming verrigtinge op die identiese eise. Dit kan nie beskou word as 'n skending van menseregte en vryhede.

belangrike faktor

Art. 150, 151 van die Arbitrazh prosedure kode, wat voorsiening maak vir die grond en reëls van staking van produksie met die deelname van die dieselfde vakke, met verwysing na die teenwoordigheid van 'n sekere hof van algemene jurisdiksie van die voltooiing van die verrigtinge met betrekking tot weiering van die eise wat ingedien is die eiser se kan nie beskou word as in stryd met die norme van 118, 47 en 46 van die Grondwet. Dit is te wyte aan die feit dat die reg van 'n persoon wat gebaseer is op die beginsel van optionaliteit. En hy het op sy beurt, verwys na die beginsels van die siviele geding. Gevolglik kan die posisie waarin dit reg is vasgelê, in die besonder, voorskryf om die verrigtinge te staak indien die eiser die vereiste afstand gedoen nie beskou word as in stryd met die grondwetlike vryhede en belange van die aansoeker, in die klagte beskryf. Dit moet die volgende in ag geneem word. Die Hof het nie die reg om die verwerping van die eis nie aanvaar het, met verwysing net om die feit dat dit in stryd is met die reg van die eienaar van die omstrede materiaal waardes - die onderwerp van die Russiese Federasie en die verrigtinge op die stel vierde paragraaf van Art gronde te beëindig. AIC 150. As die resensie is geskeduleer om in 'n vereenvoudigde wyse, en dan die aansoeker ingedien 'n petisie, is dit bestudeer, volgens die bepalings van Art. 227 gebaseer op Art. 49 (deel 5). Gedeeltelike mislukking nie die beëindiging van die verrigtinge oor die saak behels.

Die likwidasie van die organisasie

Hierdie proses dien as 'n ander basis vir die beëindiging van die produksie. Hierdie bepaling kan ook nie beskou word as wat die belange en regte van individue, soos in die afwesigheid van een van die deelnemers kan nie besluit oor sy verantwoordelikhede en wetlike opsies. Die likwidasie van die organisasie bevestig deur 'n uittreksel uit die register. Beëindiging van die verrigtinge in hierdie geval behels nie die oordrag van regte en verpligtinge ten einde van opvolging. In hierdie verband, onderhewig aan die voltooiing en hersiening verrigtinge. Maar volgens jy oefen, die erkenning van besluite oor die registrasie van persone ongeldig op sigself nie die beëindiging van regsbevoegdheid aan te dui. Dit maak nie optree as 'n basis om transaksies gemaak tot op hierdie punt te behandel, as onbelangrik. Gevolglik is dit nie die beëindiging van die verrigtinge ingevolge Art behels. AIC 150.

verduidelikings

In die geval van die likwidasie van een van die deelnemers in die geval, byvoorbeeld, wanneer die ongeldigmaking van die kontrak van die opdrag, die produksie moet heeltemal uitgefaseer. Dit is te wyte aan die feit dat hierdie proses behels die voltooiing van die organisasie sonder die oordrag van regte en verpligtinge teenoor ander persone volgens die reëls van erfopvolging. Die uitskakeling van die munisipale liggaam, dien as 'n verweerder, sal lei tot die beëindiging van eis gevalle. 5 beskou as die norm. In hierdie geval, die reël soortgelyk aan die bokant.

As 'n buitelandse maatskappy, wat 'n party tot die saak, is die verrigtinge van wat uitgevoer word deur die arbitrale tribunaal gedra het tydelik uit die register verwyder is, en sy stigting is nie bekend nie, sal ondersoek word dispuut teen die beslissing van hierdie liggaam, moet in ag neem die omstandighede.

Die uitskakeling van een van die partye tot die ooreenkoms oor die gesamentlike konstruksie van residensiële geboue is nie 'n hindernis vir beoordeling op die meriete van die eis van houers van die IP-nietigheid van individuele punte van die dokument, wat die aanpassings aan die kontrak gemaak aandele. Terselfdertyd moet hardloop een toestand. In ooreenstemming met die oog op gesamentlike aktiwiteite, die maatskappy daarna gelikwideer word, moet oorgeplaas word na al die regte en funksies van die kliënt-bouer na 'n ander persoon. Neem asseblief kennis dat die reg om te eis wat die belangstelling houers het, stem ooreen met die plig van die bouer van die kliënt. Dit berus by die organisasie van die konstruksie van fasiliteite, bestuur van fondse vir die finansiering van kapitale beleggings, materiële hulpbronne, wat gedoen word om die balansstaat toegeken. In hierdie geval, sal die beëindiging van die produksie hindernisse skep om die wettige regte en belange van aandeelhouers te beskerm.

dood burger se

In die geval van die dood van 'n entrepreneur op te tree as 'n party tot die verrigtinge, die wetgewing maak voorsiening vir die opvolging. Dit beteken egter die implementering daarvan onderwerp van die geskil nie verband hou met die regte van 'n persoonlike aard. In ooreenstemming met die burgerlike wetboek, sowel as ander standaarde, is hulle die oordrag na ander persone nie toegelaat nie. Onder hierdie regte, onder andere, sluit 'n wettige geleentheid om sake te doen. As die onderwerp van die geskil oor die persoonlike regte van die burger, sal die verrigtinge ingevolge item 6 van die beskou norm beëindig.

Daarbenewens

Afleiding in die voorbereidende fase in die voorlopige verhoor, as die basis dien as 'n skikkingsooreenkoms is nie toegelaat nie. Indien 'n ooreenkoms wat in die raamwerk van die verhoor. In hierdie geval, moet gerespekteer word die reëls van artikel 141 van die Kode. Eers nadat die verrigtinge in ooreenstemming beëindig met Deel. 2, Art. 150 landbou-industriële kompleks van die Russiese Federasie. Dit is nodig om 'n caveat oorweeg. Beëindiging van die verrigtinge in verband met die goedkeuring van 'n skikkingsooreenkoms sal onwettig beskou word, indien daar twyfel oor die gesag van die ondertekenaar van dit.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.