WetBankrotskap

Eis skuldeiser se in die likwidasie - 'n monster. Die volgorde van die likwidasie, lys krediteure se

Wanneer 'n regspersoon is onder likwidasie, moet dit af te betaal hul skuld. In so 'n situasie, natuurlik, die stigters droom om ontslae te raak van die onderneming. Daar is egter 'n spesifieke prosedure vir so 'n proses, wat voorsiening maak vir 'n reeks van aksies. Een van hulle is die publikasie van die likwidasie en die kennisgewing aan die krediteure. Laasgenoemde het op sy beurt, kan nie afsydig staan teenoor bly. 'N claim van die skuldeiser in die likwidasie, sal 'n model waarvan hieronder bespreek word.

Likwidasie van die onderneming en sy spesies

Hierdie besluit kom wanneer die maatskappy is nie winsgewend nie, en sy voortbestaan is betekenisloos. Die maatskappy kan vrywillig gelikwideer word, deur 'n hofbevel of as gevolg van die erkenning van sy bankrotskap.

Die eerste opsie is bewaarheid toe die lede hulself wil die transaksie te sluit. Die tweede opsie begin gewoonlik met die oordeel. Byvoorbeeld, in die samestellende dokumente van die foute wat nie uitgeskakel.

Bankrotskap kan 'n voortsetting van die vrywillige likwidasie in die geval dat in sy proses dit duidelik dat die hele register van krediteure se eise die organisasie nie in staat is om te voldoen het. Dink aan hoe hierdie bedrywighede uit te voer.

vrywillige likwidasie

Hierdie proses begin met die besluit by die algemene vergadering. As tydens ter tafel gelê 'n vraag oor die Uitwissing positief gestem, dit skep 'n likwidateur of 'n likwidasie-kommissie (in groot maatskappye), en hierdie feit sal in aangeteken word die notule. Volgende, 'n bevel vir die likwidasie. In bykomend tot die redes vir die besluit, ten einde te weerspieël inligting oor die samestelling van die likwidasie-kommissie. Sedert die publikasie van die dokument, sy verteenwoordigers is sekere verantwoordelikhede. die maatskappy se werknemers afgedank en hulle betaal.

Die belangrikste einde van likwidasie

Verdere optrede is om die kennisgewing van die belasting gesag. Dit is nodig om die besluit oor die likwidasie, sy prosedures en die vestiging van die kommissie te stuur. In reaksie op die lys uitgereik binne vyf werksdae vanaf die rekord dat die maatskappy is onder likwidasie. Na hierdie verandering op enige wyse die samestellende dokumente kan nie meer wees nie. 'N Skriftelike appèl van die besluit om die entiteit te likwideer moet die belasting gestuur word vir 3 dae, of die organisasie sal 'n boete te betaal.

Publikasie en kennisgewing aan krediteure

Na belasting het geïnspekteer en die organisasie het 'n dokument wat verklaar dat die deel van die belasting gesag het geen eise ontvang, sal die likwidasie-kommissie die besluit oor die Uitwissing van die "Bulletin van die staat registrasie" publiseer. Die inligting moet die tydsberekening van die eise van skuldeisers, die data op die likwidateur of 'n likwidasie-kommissie en ander besonderhede van die saak te besin.

Kommissie die lys van krediteure, en elkeen van hulle sal in kennis gestel word dat die maatskappy ophou operasie. Toe die leners vir hul deel kan 'n klag by die organisasie te maak. In daardie tyd het dit gehou bate assessering en evaluering. Het 'n skriftelike versoek van die skuldeiser in die likwidasie. Monster krediteure beskou, het toe besluit om te betaal op aanvraag of hulle verwerp.

Tussentydse en finale likwidasie balansstate

Tussentydse balansstaat opgestel net vir die tydperk vir die aanvaarding van eise van krediteure verstryk. Die dokument moet inligting oor die eiendom na negatief en die terugbetaling van skuld bevat. Die balans is om die registrasie owerheid gestuur met 'n afskrif van die betaling inligting is gepubliseer in die Bulletin van die likwidasie, sowel as protokol state van balans en 'n lys van krediteure se eise.

Na die monitor van die belasting owerhede is besig om betalings aan krediteure te maak. die order gemaak is, indien nodig. As fondse vir die betaling was nie genoeg nie, dan verkoop die eiendom. Die finale likwidasie balansstaat is ná die bevrediging van eise al krediteure se en geskille getrek. Oorblywende bates sal versprei word tussen die deelnemers, en dan word met die handtekeninge van beide die likwidasie komitee en die deelnemers wat die eiendom ontvang getrek.

Die finale fase

Daarna sal die registrasie owerheid dokumente te stuur na die aktiwiteit te stop. Dit sluit in:

 • registrasiekaart;
 • 'n sertifikaat van registrasie;
 • die samestellende dokumente;
 • die finale likwidasie balansstaat;
 • 'n sertifikaat van die Pensioenfonds van die feit dat die organisasie nie enige skuld het nie;
 • die ouditeur se verslag oor die balans van lojaliteit;
 • notarized ondertekening van die lede van die kommissie oor die likwidasie van die onderneming.

Indien geen aanspraak op die pakket van dokumente aan die belasting gesag nie teenwoordig is nie, die USRLE 'n inskrywing met betrekking tot die beëindiging van 'n regspersoon. Samestellende dokumente is gestempel met 'n rekord van 'n geldige in verband met die likwidasie "en 'n uitstaande verteenwoordiger van die likwidasie-kommissie. Die Maatskappye House uitgereik 'n sertifikaat van likwidasie, 'n afskrif van wat die belasting en ander staatsliggame om die onderneming is heeltemal uit die register geskrap gestuur.

bankrotskap

Hierdie proses is 'n laaste uitweg, toe die maatskappy gelikwideer word as gevolg van die feit dat sy skuld nie terugbetaal. Begin met die proses kan lei tot die herstel van solvensie, asook om likwidasie. Bankrot onderneming word beskou as so as dit nie sy verpligtinge binne 3 maande.

Die reg Aangeleenthede word gereguleer deur die wet "Op Insolvensie". Volgens dit deur die skuldenaar, die bankrotskap skuldeiser of gemagtigde liggaam van die verklaring van bankrotskap van die skuldenaar gestuur om arbitrasie. Dit sluit inligting oor die organisasie, 'n lys van krediteure en die bedrag van die verpligtinge.

Data op skuld moet gereflekteer word om die werknemers, die verpligting om vergoeding vir morele skade, al die betalings vir arbeidsverhoudinge.

Afsonderlik aangewys betalings aan die staat owerhede. Die neem van die aansoek, moet die hof 'n tydelike bestuurder aanstel. Laaste bedryf onder geregtelike kontrole, onafhanklik of saam met die hoof van die organisasie. Die likwidasie uitgevoer word na die bankrotskap verrigtinge geopen. skep dan 'n lys van krediteure. Oor die aktiwiteit bestuurder van tyd tot tyd verslae aan krediteure. In die tydperk bankrotskap verrigtinge is verbode eiendomstransaksies, uitvoering deadlines word geag voorgekom het.

alternatiewe maniere

Voordat jy LLC of ander vorm van organisasie uit te skakel, is dit nodig om goed te dink. In sommige gevalle, kan maatskappye help ander maniere, byvoorbeeld, die herorganisasie. Sodanige optrede impliseer 'n oordrag van laste van die maatskappy om die sessionaris. Dit kan herorganiseer in die vorm van fusion by of bekering.

Die samesmelting - is 'n vereniging van maatskappye, waarna 'n nuwe maatskappy ontstaan. Neem deel aan behels die aankoop van 'n maatskappy gelikwideer word deur 'n ander organisasie. Dan verkry laasgenoemde 'n meerderheidsbelang. A omskakeling beteken transformasie van een tipe na 'n ander. Byvoorbeeld, 'n produksie koöperasie kan 'n gesamentlike-effekte maatskappy geword. Toe het al van die verpligtinge, natuurlik, sal oorgedra word na die nuwe entiteit. Sodra gewilde was die uitskakeling van die verkoop van die maatskappy deur middel van dummy persone. Maar vir sulke dade moet word gekriminaliseer. Vandag, die koop van die maatskappy is moontlik deur middel van sy likwidasie deur 'n buitelandse organisasie. Die maatskappy sal dan bedrywighede te staak as gevolg van die verandering van die deelnemers. In die eerste plek is nie-inwoner maatskappy in die aantal deelnemers ingeskryf het, dan is die eienaar is afgelei van lede van die gelikwideerde organisasie as gevolg van vervreemding van sy aandeel. Uitvoerende hoof van die sluiting van die lopende rekening, en die eienaar is nou 'n buitelandse belegger. Aan die einde van die direkteur afgedank en maak die nodige veranderinge aan die statute.

skuldeiser regte

Dit is nou duidelik, die skuldeiser se eis in die likwidasie, 'n voorbeeld van wat jy onder kan sien, moet voorgelê word aan die likwidateur of 'n likwidasie-kommissie, afhangende van wie aangestel is. Ons weet dat in die Bulletin vir die Uitwissing van inligting moet verskyn nie minder nie as twee maande. Daarbenewens sal die entiteit bekende krediteure in kennis stel. Maar laasgenoemde is nie altyd soos sommige kenners glo dat die twee maande publikasie, dit is in kennis gestel. Daarom, om hul regte man wat uitleen te beskerm, moet jy waaksaam te wees en kyk uit vir publikasies.

Sodra dit is waargeneem dat die maatskappy gelikwideer word, sal die skuldeiser hul eise in te skryf aan die likwidateur te stel. As dit duidelik word dat die laasgenoemde vermy oorweging van eise of weier om te voldoen, is die skuldeiser geregtig op voor die goedgekeurde likwidasie balansstaat, te dagvaar ten opsigte van die regspersoon. Kontant betaal aan krediteure begin met die oomblik wanneer die goedgekeurde tussentydse likwidasie balansstaat. Dit is bekend so iets soos 'n tou van krediteure se eise (in hierdie hieronder bespreek). Betalings aan krediteure van die vierde stadium begin die vervaardiging van slegs 'n maand na goedkeuring van die balans.

As eise is gemaak nadat die uitkomste wat vir hierdie deur die likwidateur sperdatum, sal hulle aan die eiendom wat na bevrediging van eise wat op die regte tyd ingedien bly.

Dit blyk dat die sperdatums in hierdie geval is baie belangrik, as anders, die likwidateur mag die eis verwerp. As die eise is redelik, maar die likwidateur ontduik pligte bring hulle in die register van skuldeisers, jy het altyd die reg om hof toe gaan.

Prioriteit van eise

By likwidasie van die eise van skuldeisers tevrede in 'n spesifieke volgorde. Die volgorde is gegenereer op grond van artikel 134 van die wet "Op Bankrotskap". Volgens hom is daar vier fases.

 • Die eerste betaling van die individue teen wie daar 'n aanspreeklikheid vir besering aan gesondheid of lewe. Hulle sluit ook die koste wat aangegaan is vir morele skade vergoeding vir die skadelike optrede en so aan. Byvoorbeeld, hierdie groep ingesluit die beseerde party in 'n ongeluk, waar die skepper is erken organisasie trek likwidasie of die bankrotskap geslaag in.
 • In die tweede plek sal betaal toelaes, vergoeding van arbeid en die burgerlike kontrakte, vergoeding onder kopiereg-ooreenkomste. In die proses van likwidasie is om die kontrak te beëindig, of werkers kry gelê af. Daarom, in hierdie stadium van die vergoeding en voordele wat betaal moet word ten volle.
 • Die derde fase is terugbetaal op die begroting en off-begroting skuld voorraad, voldoen aan die verpligting gesekureer deur kollaterale in die grense van die ontvang uit die verkoop van eiendom fondse.
 • Die vierde stadium van gelyke ander krediteure.

Art. 64 van die Civil Code

Volgens hierdie artikel, is die eise van skuldeisers uitgevoer een vir een. Dit blyk dat die betaling van die tweede fase kan slegs gemaak word nadat die fondse sal betaal aan krediteure, wat in die eerste plek is. Daar is egter uitsonderings. Byvoorbeeld (artikel 64 van die Civil Code), dit is die organisasies wat behoort aan die derde fase en voorsien fondse verseker deur die eiendom. As volle betaling van die maatskappy is nie genoeg kontant, dan die skuld kan afbetaal die eiendom deur middel van die vierde beurt.

Die belangrikste reg van kollaterale leners het eerste en tweede prioriteit, omdat hul reg om te verskyn voor die sluiting van die kontrak. Indien geen kontant of belowe eiendom is nie genoeg om die skuld te betaal, is die oorblywende skuld versprei na al die organisasies wat op enige wyse krediet gegee het. Hierdie reël geld as die ander was nie.

Kom ons kyk na die skuldeiser se eis op likwidasie. Die monster dokument word hieronder aangebied.

skuldeiser in bankrotskap

As in die proses van likwidasie te vind dat die maatskappy nie in staat is om sy skulde te betaal aan alle krediteure, word dit beskou dat die maatskappy - bankrot. Die likwidateur is verplig om 'n aansoek in te dien. Maar dikwels is dit ontduik hierdie verpligting. Daarom is dit nodig om in gedagte te hou gevalle waar die skuldeiser kan aansoek doen by die hof vir bankrotskap. Sulke basisse is:

 • inligting oor volhoubare insolvensie van die skuldenaar;
 • versuim om te voldoen aan die handhawing van 'n tydperk van drie maande, indien dit blyk dat die skuldenaar het geen bates wat nodig is om die gestelde vereistes voldoen.

Saam met die aansoek die man wat uitleen is verplig om 'n aantal dokumente aan te heg aan die insolvensie van die skuldenaar te staaf. Byvoorbeeld, die daad van 'n balju wat fondse in te samel nie moontlik is, die dokumente terug van die bank betaal word nie, 'n sertifikaat verklaar dat die fondse in die rekening van die skuldenaar is nie beskikbaar, die man wat uitleen korrespondensie oor die noodsaaklikheid van nakoming van verpligtinge ingevolge die kontrak en ander vraestelle.

gevolgtrekking

is daar dus 'n likwidasie en eise van skuldeisers. Dit is opmerklik dat voor likwideer LLC, JSC, en ander vorme, moet bestudeer word, en ander alternatiewe. Miskien sal hulle "bloedlose" wees en help uit die besigheid te kry in so 'n manier dat die stigters, en leners veel meer winsgewend sal wees.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.