BesigheidMenslike hulpbronbestuur

Kollegialiteit is ... Personeelbestuur

Kollegialiteit is 'n spesifieke bestuursmetode, waardeur die funksies van die bestuur van 'n bepaalde organisasie, instelling of selfs 'n hele bedryf nie aan een bepaalde persoon toegewys word nie, maar aan 'n groep aangewese of verkose persone wat dieselfde stemreg het.

Geskiedenis van kollegialiteit

Wat die geskiedenis van hierdie konsep betref, kan mens sien dat dit afkomstig is van die Groot Oktober-Revolusie, toe die betekenis van die woord "kollegialiteit" gelyk gestel word aan die universele regeringswyses tot by die weermag. Sedert 1918 het Lenin egter 'n stryd teen so 'n begrip van kollegialiteit begin en 'n rigting vir eenheid van opdrag gekies.

Kollegialiteit is vandag die bepalende beginsel in die organisering van die aktiwiteite van verskeie liggame, insluitende regsprekendes. In hierdie geval moet in enige operasionele apparaat die sogenaamde "beginsel van eenmansbestuur" streng uitgevoer word.

Eenheid van kollegialiteit en eenmansbestuur

Die beginsel van kollegialiteit en eenheid van opdrag word gerealiseer in die rigting om outoritarisme en subjektiwiteit in bestuur te oorkom, byvoorbeeld die pedagogiese proses. In die algemene bestuur is dit baie belangrik om voort te bou op die kennis en ervaring van kollegas met die toepaslike organisasie van hul aktiwiteite wat daarop gemik is om bestuursreëls te ontwikkel met die daaropvolgende bespreking en aanvaarding van optimale oplossings.

Interaksie van kollegialiteit en eenmansbestuur

In hierdie aspek is kollegialiteit nie 'n uitsondering op die individuele verantwoordelikheid van individuele kollektiewe lede vir die taak wat aan hulle toegewys word nie. Deur middel van eenmansbestuur word dissipline en orde vanuit die bestuursposisie voorsien van 'n duidelike uiteensetting en inagneming van die magte van alle deelnemers in enige proses.

Die kollegialiteit is 'n hoë prioriteit in die stadium van bespreking met die daaropvolgende besluitneming. Die behoefte aan eenmansmanagement kom in die volgende stadium voor - die implementering van besluite wat vroeër geneem is.

In bestuur is eenmansbestuur en kollegialiteit 'n weerspieëling van die eenheid van opposiete. Dus, met die hulp van eenmansbestuur, is dit moontlik om doeltreffendheid te behaal in die implementering van besluite, en kollegialiteit word gekenmerk deur 'n langzaamheid. So, in die implementering van taktiese aksies, is dit raadsaam om eenmansbestuur, en in strategiese taktiek, die beskrywingsmetode van beheer te gebruik.

Die beginsel van kollegialiteit

Onder die beginsels van bestuur word die basiese patrone, idees en gedragsreëls van bestuurders van verskillende vlakke vir die implementering van bestuursfunksies bedoel. Dit is sekere vereistes en norme wat die werknemers van die stelsel, insluitend die bestuur van die organisasie, rig.

Postulate in bestuur

Die basiese beginsels van bestuur neem aan:

 1. Vaardig gebruik en 'n kombinasie van kollegialiteit en eenmansbestuur. Terselfdertyd maak kollegialiteit voorsiening vir die aanvaarding van 'n kollektiewe besluit, gegrond op die menings van bestuurders op verskillende vlakke.
 2. Wetenskaplike geldigheid in bestuur. Dit is die beginsel, waarvan die gebruik die implementering van alle bestuursaksies behels gebaseer op die gebruik van benaderings en wetenskaplike metodes. Vertrou op hulle, dit moet voldoen aan die basiese vereistes van die wetenskap.
 3. Beplanning is die beginsel wat die hoofriglyne, take en planne vir die ontwikkeling van die organisasie vir die toekoms vestig.
 4. 'N kombinasie van verantwoordelikheid, regte en verantwoordelikhede. Binne die raamwerk van hierdie beginsel kan elke individuele entiteit in die organisasie toegerus wees met sekere bevoegdhede en verantwoordelik wees vir die vervulling van die take wat aan hom toegewys is.
 5. Motivering word verteenwoordig deur die beginsel dat die doeltreffendheid van die program van motivering en motivering van mense om te werk, afhang van die deeglikheid van die implementering van die stelsel van strawwe en belonings deur die bereiking van die doelwit vir die individu en organisasie. Daarbenewens is dit 'n kombinasie van eksterne en interne kragte. Hulle veroorsaak dat 'n persoon sekere aksies uitoefen. Terselfdertyd word grense en vorme van aktiwiteit gedefinieer wat die motivering 'n oriëntering gee met 'n oriëntasie om spesifieke doelwitte te bereik. Dit beïnvloed ook menslike gedrag deur die gebruik van baie faktore wat onder invloed van terugvoering van die individu kan verander.
 6. Stimulering is die proses om mense se motivering aan te moedig. Dit is een van die middele waarmee motivering direk geïmplementeer kan word.
 7. Demokratisering van bestuur word verteenwoordig deur die beginsel van deelname van alle werknemers in die bestuur van die onderneming. Hierdie beginsel vir die implementering van kollegiale aktiwiteite verseker gelyke en aktiewe deelname aan werknemers en alle ander lede van die span.
 8. Sistematisme is 'n beginsel wat 'n noue interkonneksie van ekonomiese, sosio-kulturele en tegnologiese bestuursbesluite vereis. Dit is die basis vir besluitneming en interaksie. Sistematisme is 'n eenheid wat 'n gereelde plek het.
 9. Doeltreffendheid is gebaseer op die beginsel om doelwitte te bereik in 'n redelike kort tyd en met lae verliese.
 10. Die hoof skakel is die beginsel van die oplossing en vind van die belangrikste taak onder baie soortgelyke.
 11. Optimaliteit dien as die beginsel van die korrelasie van sentralisasie met demokratisering, die kombinasie van kreatiewe aktiwiteit van werkers van laer rang en leierskap (bekend as "demokratiese sentralisme").
 12. Verantwoordelikheid en beheer oor die implementering van besluite is die beginsel van verifikasie en deurlopende waarneming vir die doel van toesig of verifikasie.

gevolgtrekking

Daar moet kennis geneem word dat kollegialiteit die objektiwiteit en geldigheid van alle besluite kan verbeter. Hulle kan egter stadig genoeg aangeneem word. Daarom kan die mees korrekte oplossing die vereniging van kollegialiteit met eenmansbestuur wees.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 af.unansea.com. Theme powered by WordPress.